Privacy verklaring

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Kr8stof kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kr8stof en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kr8stof verstrekt. Kr8stof kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres                                                                                                                                                                
  • Uw IP-adres

WAAROM Kr8stof GEGEVENS NODIG HEEFT

Kr8stof verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Kr8stof uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Kr8stof GEGEVENS BEWAART

Kr8stof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt behalve als u zich voor de nieuwsbrief heeft ingeschreven. Dan worden de door uwzelf opgegeven persoonsgegevens die u via de contactformulier heeft doorgegeven meerdere jaren bewaard. Kr8stof maakt gebruik van de nieuwsbriefservice van Mailchimp. Zodra u aangeeft niet langer de nieuwsbrieven te willen ontvangen door deze optie met een muisklik onderaan de nieuwsbrieven aan te geven worden uw gegevens niet langer bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Kr8stof verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Kr8stof worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kr8stof gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Kr8stof maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Kr8stof bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Kr8stof te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kr8stof heeft hier geen invloed op.

Kr8stof heeft Google geen toestemming gegeven om via Kr8stof verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar joanna@kr8stof.nl Kr8stof zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.                                      

BEVEILIGEN

Kr8stof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kr8stof maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kr8stof verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kr8stof op via kr8stof@gmail.com